Woningstichting Tubbergen digitaliseert verhuurproces en besteed mutatiewerkzaamheden uit

Woningstichting Tubbergen digitaliseert verhuurproces en besteed mutatiewerkzaamheden uit
27/11/2018 Gerard Verver

De afgelopen maanden heeft woningstichting Tubbergen gewerkt aan het digitaliseren van het verhuurproces, is er nagedacht over het verbeteren van de dienstverlening naar huurders en zijn er afspraken gemaakt voor het uitvoeren van mutatie werkzaamheden. Vanaf heden worden woninginspecties digitaal uitgevoerd met behulp van een woninginspectie-app op een tablet. Deze digitale werkwijze was een mooi moment om hernieuwde afspraken te maken met de onderhoudspartijen. Woningstichting Tubbergen heeft de ambitie om kwalitatief goede en betaalbare woningen te verhuren. Met Aannemersbedrijf Kuipers en Eppink installatietechnieken zijn prestatieafspraken gemaakt en verwerkt in een jaarcontract. Er wordt naar gestreefd om de woningen in korte tijd technisch gereed te maken. Afgelopen week zijn wederom de resultaten van de landelijke Aedes Benchmark bekend gemaakt. Een belangrijk onderwerp is het “huurdersoordeel”. Huurders hebben de Woningstichting Tubbergen prestaties beoordeeld met een 7,7. daar zijn zij erg content mee, maar door het verbeteren van de processen wordt ernaar gestreefd om volgend jaar nog beter te scoren.