Over Aannemersbedrijf Kuipers B.V.

Geschiedenis.

Aannemersbedrijf Kuipers is op 24 juni 1964 opgericht door Dhr. A.J. Kuipers.

Het kantoor was gevestigd aan huis en de machinale houtbewerking vond plaats in een schuur in het buitengebied van Langeveen (Gemeente Tubbergen). Het bedrijf startte met 6 personeelsleden.

Het bedrijf startte met 6 personeelsleden. De eerste bouwopdrachten waren fundaties voor houtskelet woningen, scholen en de bouw van schuren. In verloop van tijd werden er echter ook woningen gebouwd. Belangrijke opdracht in de beginperiode was een kantoor met bedrijfspand voor de lijndienst Holland – Twente.

Begin jaren ‘70 werd er veel gebouwd voor de agrarische sector. Er volgde een personeelsuitbreiding van 25 naar 65.

In de jaren ’80 kwam de malaise in de bouw. Ook bij Kuipers kwam er een terugval, waardoor het personeelsbestand op ongeveer 40 uitkwam. De opdrachten bestonden toen voornamelijk uit woningbouw en verbouw.

In 1989 bestond het bedrijf 25 jaar en vond de opening van het nieuwe kantoorgebouw plaats, deze is vanaf toen samengevoegd aan de werkplaats.

In 1994 is het kantoor (verdiepingsetage) en de werkplaats fors uitgebreid en voorzien van moderne houtbewerkingsmachines en een spuitinrichting.

 

In 1998 werd het predicaat gehaald “Erkende Hoofdaannemer”, een kwaliteitswaarborg.

In 2000 vond er een wijziging plaats in de directie van Kuipers, d.w.z. per 1 januari werd deze gevormd door A.W.M. Meijer en W.J.A.M. Kuipers.

Per 1 maart 2000 is de heer A.J. Kuipers teruggetreden en heeft gebruik gemaakt van de VUT-regeling

In 2004 vond het 40 jarig jubileum plaats. De werkplaats werd in dit jaar ook uitgebreid met een hal voor opslag van materiaal en materieel.

Het felbegeerde kwaliteitseis KOMO-keurmerk voor de werkplaats werd behaald.

In 2014 was het 50 jarig jubileum, echter omwille van de toen gaande recessie werd er afgezien van een jubileumviering. Desondanks deze recessie heeft Kuipers het personeelsbestand weten te behouden.

Anno 2017 zijn er nog steeds ongeveer 40 medewerkers. 50% van deze werknemers zijn 12,5 jaar of langer in dienst en zelfs 25% van het personeelsbestand 25 jaar of langer.

Turn-Key oplevering

Flexibiliteit en deskundig personeel

 

Begroting controle

Duurzaam – betaalbaar – kwaliteit

 

Snelle bouw

Betrouwbare partner die totaalpakket aanbied van A tm Z d.m.v. helderheid/openheid/duidelijkheid

Afzetmarkt

Naast de woningbouw zijn wij ook actief in de utiliteitsbouw en agrarische sector. Op bestelling vervaardigen wij veel houtwerk in onze werkplaats.

Door onze samenwerking met architectenbureaus zijn wij in staat ongeveer 200 standaard woningontwerpen aan te kunnen bieden. Van al deze woningtypen hebben wij documentatiemateriaal voorhanden. Op verzoek zullen wij u graag nader informeren.

Ons werkgebied bevindt zich voornamelijk in het oosten en noorden van het land. Maar ook in andere regio’s kunt u ons geregeld tegenkomen.

Personeel

Het huidige personeelsbestand bestaat uit ongeveer 40 medewerkers. Het personeelsverloop is laag: 50% is 12,5 jaar of langer in dienst, waarvan 25% 25 jaar of langer.
Gezien de flexibiliteit van ons bedrijf kunnen we inspelen op de toenemende vraag van zelfwerkzaamheden door onze opdrachtgevers. Mede door persoonlijke begeleiding kunnen we onze opdrachtgevers wegwijs maken in onze organisatie. Door het bouwplaatspersoneel steeds nauw bij het bouwproces te betrekken, kunnen we zorgdragen voor korte communicatielijnen.

Kwaliteit

Onder kwaliteit verstaan wij het volgens afspraak realiseren van de overeenkomst met de opdrachtgever, het nakomen van afspraken tussen medewerkers en de zorg voor veiligheid en gezondheid van ons personeel en het milieu.

Door de organisatie van het bouwproces continu kritisch te bekijken en te verbeteren zijn wij in staat om een goede prijs/kwaliteit verhouding te realiseren. Hierdoor kunnen wij scherpe prijzen hanteren naar onze opdrachtgevers.

Om de kwaliteit van het bouwproduct en het bouwproces te kunnen blijven verbeteren, investeren wij steeds in de kwaliteit van onze organisatie. Door opleiding en instructie van personeel, het vastleggen en verbeteren van onze werkprocessen en het werken met goed onderhouden en modern materiaal. Tevens kunnen wij hierdoor de afgesproken opleveringstermijnen nakomen en de nazorg van opgeleverde werken minimaliseren.

Over Aannemersbedrijf Kuipers B.V.